Husvagns- och husbilscamping Tibrotrippeln 2019

Natt – fredag

Nattävlingen har som tidigare samlingsplats vid Fågelviksskolans Sporthall i Tibro. Campingen där öppnar fredag 29 mars kl. 16.00 och kommer att vara öppen till lördag den 30 mars kl.11.00. Vid husvagns- och husbilscampingen vid Sporthallen kommer det finnas tillgång till färskvatten, toaletter och dusch.

Medel – lördag och medel – söndag

Lördags- och söndagstävlingarna har samling cirka 20 km österut, utmed Rv 49 i närheten av Mölltorp, räknat från Fågelviksskolans sporthall. I grusgropen är arenan med start och mål samt bilparkeringen. Eftersom området är begränsat så kan det inte vara någon parkering av husvagnar eller husbilar i grusgropen. En separat husvagns- och husbilscamping kommer att finns i närheten. Underlaget är grönyta där man odlat vall. Infart sker från väg 195 cirka 900m söder om korsningen 49/195. Härifrån finns gångväg genom skogen till arenan en sträcka på cirka 700m.

Tillgång till dusch och toalett samt färskvatten finns vid arenan. På campingen finns tillgång till enklare toaletter.

Denna camping öppnar lördag den 30 mars kl 10.00.

Pris

100 kr/natt för camping betalas på plats kontant eller med swish.

Husvagnstoaletter

Vi har ingen möjlighet/plats att tömma husvagnstoaletter vid campingarna.

Upplysningar

Kontakta Mats Andrén telefon 0705-194354 eller matsoskar63@gmail.com.

Bokning av plats

Bokning av husvagns-/husbilsplats görs på matsoskar63@gmail.com för att garanteras plats.