Pödler sport logo

Sportförsäljning från Pöldersport AB

Pölders kommer att ha enklare försäljning i Sporthallen på fredagen. Är det något särskilt du behöver kan detta beställas på telefon 0380-80 000 senast fredag kl 12.00 så finns det på plats innan tävlingen.På lördags och söndags tävlingarna finns Pölders på plats med ordinare sortiment.